THE EXIT : ส่วยทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

THE EXIT : ส่วยทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติในไทย 2 ล้านคน แต่ไม่ได้อยู่ในระบบอีกมากกว่า 1- 2 เท่า ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาการควบคุมโรค แม้รัฐบาลให้แรงงานผิดกฎหมายขึ้นทะเบียน แต่มีเสียงสะท้อนว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้

Next Post

ขยายผล "เคนมผง" พบ 2 หญิงไทยร่วมขบวนการลูแปงไต้หวัน

พุธ ม.ค. 27 , 2021
เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำ “ลูแปงไต้หวัน” […]