AGS Therapeutics ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 บริษัทนวัตกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี 2023 โดยนิตยสาร Business Worldwide Magazines

ลอนดอน, 12 ก.ย. 2566 – บริษัทชีวเภสัชกรรม AGS Therapeutics ซึ่งตั้งอยู่ในปารีส ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ’20 บริษัทนวัตกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี 2566′ จากนิตยสาร Business Worldwide Magazine

รายชื่อนี้เป็นการยกย่ององค์กรต่างๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงกติกาในอุตสาหกรรมของตนและกําลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางธุรกิจ องค์กรเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจด้านสุขภาพ การเงิน อุตสาหกรรม การก่อสร้าง พลังงาน หรืออื่นๆ ต่างก็อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ นวัตกรรม และโครงสร้างทางธุรกิจรูปแบบใหม่ องค์กรเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล้ําหน้า ซึ่งสามารถขับเคลื่อนโมเดลทางธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมและตลาดที่มีอยู่แล้ว

AGS Therapeutics ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านการพัฒนาทางการแพทย์ชีวภาพที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ของ Microalgae Extracellular Vesicles (MEVs) เพื่อปฏิวัติทั้งระบบการส่งมอบยาเชิงชีวภาพ (เช่น mRNA และอื่นๆ) และการส่งมอบยีนบําบัดแบบไม่ใช้ไวรัส ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพทั้งหมด

AGS Therapeutics ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ด้วยภารกิจที่จะบุกเบิก MEVs ให้เป็นระบบการส่งมอบใหม่สําหรับการรักษาและวัคซีน โดยบริษัทประสบความสําเร็จอย่างมากในสาขาวิชาชีววิทยาที่ล้ําหน้านี้ จุดแข็งหลักของนวัตกรรมคือ Chlorella ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ําจืดเซลล์เดียว ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นผู้ผลิต extracellular vesicles ปริมาณมาก ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารและการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพและสวยงามตามธรรมชาติ ที่วิวัฒนาการมาเป็นเวลาหลายพันล้านปี

AGS Therapeutics ตระหนักถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของ extracellular vesicles จาก Chlorella หรือ MEVs ในฐานะระบบการส่งมอบใหม่ จึงนําประสิทธิภาพนี้มาใช้เปิดโอกาสใหม่ๆ สําหรับการรักษาและวัคซีน เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าสู่ยุคใหม่ของการส่งมอบ mRNA และยาชีวภาพนวัตกรรมอื่นๆ

นอกจากการนําความสามารถตามธรรมชาติของ MEVs มาใช้แล้ว AGS Therapeutics ยังพัฒนาวิธีการหลักๆ สองวิธีในการโหลด MEVs อย่างมีประสิทธิภาพ คือ exo-loading และ endo-loading ใน exo-loading นักวิทยาศาสตร์ของ AGS Therapeutics ประยุกต์ใช้วิธีการทางกายภาพและเคมีต่างๆ กับ MEVs ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง เพื่อให้ MEVs สามารถโหลดโมเลกุลชนิดและประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่ mRNA, siRNA, พลาสมิด, ASO, โปรตีน, เพปไทด์ และโมเลกุลขนาดเล็ก ความหลากหลายนี้ทําให้ exo-loading เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งมอบสารออกฤทธิ์หลากหลายชนิด ในขณะที่ endo-loading เป็นการปฏิวัติทางพันธุวิศวกรรมของอนุภาคนาโน โดย AGS Therapeutics สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของ Chlorella เพื่อให้มันสามารถสร้างและนําโมเลกุลเฉพาะเข้าไปใน MEVs ได้

นอกจากนี้ MEVs ยังมีความสามารถพิเศษที่ LNPs (lipid nanoparticles) ที่โด่งดังในปัจจุบันและ EVs ที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มี นั่นคือ MEVs สามารถผ่านข้อจํากัดทางช

Next Post

ตลาดอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา รายงานข้อมูลในปี 2023: ตลาด 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2028 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เป็นจุดเน้น

พุธ ก.ย. 13 , 2023
ดับลิน 11 ก.ย. 2566 – รายงาน “ตลาดอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา – มุ่งเน้นข้อมูลเชิงลึก 2023-2028” ได้รับการเพิ่มเติมในการเสนอขายของ ResearchAndMarkets.com ตลาดอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกาแสดงการเติบโตอย่างน่าประทับใจในปี 2565 มีมูลค่า 15,000 ล้านดอลล […]