ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 4,803 คน หายป่วย 4,493 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพิ่ม 4,803 คน จำนวนนี้มาจากคลัสเตอร์เรือนจำ 2,702 คน รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 120,916 คน เสียชีวิต 34 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 4,439 คน

วันนี้ (29 พ.ค.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เพิ่ม 4,803 คน รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่เดือน เม.ย.นี้ จำนวน 120,916 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 34 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่มแล้ว 4,439 คน สำหรับผู้ติดเชื้อ 4,803 คน จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,101 คน ติดเชื้อภายในเรือนจำ ที่ต้องขัง 2,702 คน

สำหรับภาพรวมการติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563-29 พ.ค.นี้ รวม 149,779 คน เสียชีวิตสะสม 988 คน ส่วนผู้หายป่วยกลับบ้าน 102,311 คน

 

ขณะที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานถึงแผนกระจายวัคซีน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 4 ปัจจัยดังนี้

จำนวนวัคซีนที่มี 

ระยะแรกมีวัคซีนจำนวนไม่มาก จึงเน้นฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน คือ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้แต่แรก คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

จำนวนประชากรของแต่ละพื้นที่

เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 70% ของจำนวนประชากร จึงจัดสรรวัคซีนไปยังแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้หลักของความเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น การระบาดมากน้อย พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน 

จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีนสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดมาก เช่น กทม.ชลบุรี เพชรบุรี ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ลำดับแรก ๆทั้งนี้ แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่แรก 3 เป้าหมาย คือ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบค.เคลียร์ปรับแผนกระจายวัคซีน “หมอพร้อม” ยังไม่เลิก

เปิด 5 วัคซีนป้องกัน COVID ที่ขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว

 

 

Next Post

มาเลเซียสั่ง "ปิดเมือง" ระยะที่ 1 ทั่วประเทศ เริ่ม 1 มิ.ย.

เสาร์ พ.ค. 29 , 2021
รัฐบาลมาเลเซียสั่งปิดเมืองทั่วประเทศระยะที่ 1 ตั้ง […]