ไทยติดโควิดเพิ่ม 4,528 คน เสียชีวิตสะสมแตะ 1,012 คน

ไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 4,528 คน หายป่วยเพิ่ม 2,933 คน หายป่วยสะสม 105,244 คน เสียชีวิตเพิ่ม 24 คน เสียชีวิตสะสม 1,012 คน

วันนี้ (30 พ.ค.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่าไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,528 คน เป็นการติดเชื้อใหม่ 2,626 คน ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,902 คน ยอดป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 125,444 คน หายป่วยเพิ่ม 2,933 คน หายป่วยสะสม 77,788 เสียชีวิตเพิ่ม 24 คน เสียชีวิตสะสม 918 คน

 

ขณะที่การแพร่ระบาดตั้งแต่ปี 2563 มียอดผู้ป่วยสะสม 154,307 คน หายป่วยสะสม 105,244 คน เสียชีวิตสะสม 1,012 คน

 

ทั้งนี้ ระบบ “หมอพร้อม” ประกาศหยุดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2564 คงไว้แต่ใช้แสดงข้อมูลหลังฉีดวัคซีน นัดหมายฉีดเข็มที่ 2 และขอใบรับรองการฉีดวัคซีน ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางของ กทม. หรือจังหวัด เช่น แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่จังหวัดกำหนดขึ้น รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลใกล้บ้าน และระบบหมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

 

Next Post

ชลบุรี ติดโควิดเพิ่ม 90 คน ส่วนใหญ่คลัสเตอร์ตลาดกลางรัตนากร

อาทิตย์ พ.ค. 30 , 2021
ชลบุรี ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 90 คน ส่วนใหญ่อยู่ใ […]