โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาประนอม” เป็นพระราชาคณะ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” วัดจากแดง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ

วันนี้ (7 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม 6 ประโยค) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มี.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

Next Post

เลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีฯ กกต.คาดไม่เกิน 5 ทุ่มรู้ใครนั่งเก้าอี้ ส.ส.

จันทร์ มี.ค. 8 , 2021
ลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช กกต.คาดไม่เ […]