เลื่อนรับทหารใหม่ผลัดแรกประจำปี 2564 อีก 2 เดือน

กองทัพบกแจ้งเลื่อนรับทหารใหม่จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 ก.ค. 2564 สอดคล้องกับประกาศของนายกรัฐมนตรีที่ออกตาม มาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคำนึงถึงความปลอดภัยทหารใหม่ในช่วงสถานการณ์COVID

วันนี้(28เม.ย.2564)พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เม.ย.2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยทางราชการได้นัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัวรับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในวันที่ 1-3 พ.ค.2564 ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) โดยมีทหารกองประจำการจะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย 

 

 

แต่เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นายกรัฐมนตรีจึงได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21

ประกาศให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)​ งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน

 

 

กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2564 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 2564 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 

 

การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้นยังคงเป็นไปตามปกติ

Next Post

นครศรีฯ กลุ่มเสี่ยงกว่า 200 คน คลัสเตอร์วงพนันไฮโลในงานบวช

พฤหัส เม.ย. 29 , 2021
โรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง ปิดให้บริการชั่วคราว พบบุคลา […]