เริ่มวันนี้! เข้าภูเก็ต “ไม่ตรวจโควิด – ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส” ต้องกักตัว 14 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งมาตรการเดินทางเข้าภูเก็ต หากไม่ได้ตรวจ COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมง หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ต้องกักตัว 14 วันในที่พักอาศัย และต้องอยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดการกักตัว เริ่มวันนี้ (18 พ.ค.64) วันแรก

วันนี้ (18 พ.ค.2564) สสจ.ภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2645/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 มาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงนามคำสั่ง

สาระสำคัญของคำสั่ง ระบุว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 ลงวันที่ 14 พ.ค.2564 กรณีการงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าใน จ.ภูเก็ต ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้เข้ากักกันตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักกันตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักกัน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

Next Post

24 พ.ค. เริ่มฉีดวัคซีนพนักงานด่านหน้าระบบขนส่ง

อังคาร พ.ค. 18 , 2021
เริ่ม 24 พ.ค.นี้ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับพนักงานท […]