เด้ง “ผู้การ ตชด.ภาค 4” โดยขาดจากตำแหน่งเดิม สอบปมรีดส่วย

เด้ง "ผู้การ ตชด.ภาค 4" โดยขาดจากตำแหน่งเดิม สอบปมรีดส่วย

ผบช.ตชด. สั่งย้าย ผบก.ตชด.ภาค 4 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เปิดทางตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเรียกรับส่วย

วันนี้ (5 ก.พ.2564) พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 78/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วย บช.ตชด. มีคำสั่งที่ 71/2564 ลงวันที่ 27 ม.ค.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 ว่า มีการกระทำหวังผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาและกล่าวอ้างว่า ตนเองสนิทสนมกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และรองนายกรัฐมนตรี กล่าวคือในที่ประชุมบริหารประจำเดือนของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ผู้บังคับกองร้อยทุกนาย จำนวน 16 กองร้อย จะต้องนำเงินมามอบให้ผู้ถูกร้อง กองร้อยละ 10,000 -15,000 บาท และผู้กำกับการทุกนาย จำนวน 4 กองกำกับการ จะต้องนำเงินมามอบให้ จำนวน 30,000 – 50,000 บาท หากหน่วยใดไม่นำเงินมามอบให้จะถูกคาดโทษจะย้าย หรือหาเรื่องด่าว่า หากใครไม่สนองนโยบายจะย้ายหรือหาเรื่องดุด่ากลั่นแกล้ง

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6(2) และข้อ 8(2) จึงให้ พล.ต.ต.เชาวลิต ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ศปก.ตชด.) โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้ รอง ผบช.ตชด. ที่รับผิดชอบ ศปก.ตชด.เป็นผู้ควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

Next Post

หลายชาติร่วมต้านกองทัพเมียนมา-บริษัทเหล้าญี่ปุ่นยกเลิกร่วมทุน

เสาร์ ก.พ. 6 , 2021
บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นประกาศยุติเป็นหุ้นส่วนกับบริษ […]