เด้ง “ผู้การฯ ตราด” เซ่นบ่อนพนันแพร่เชื้อ COVID-19

เด้ง "ผู้การฯ ตราด" เซ่นบ่อนพนันแพร่เชื้อ COVID-19

ผบช.ภ.2 สั่งเด้งผู้การฯ ตราด ให้ขาดจากตำแหน่งเดิม พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าตำรวจเกี่ยวข้อง หรือปล่อยให้มีการลักลอบเล่นการพนันหรือไม่ หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชื่อมโยงบ่อนในพื้นที่

วันนี้ (5 ม.ค.2564) พล.ต.ท.วีระ จีรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 (ผบช.ภ.2 ) ลงนามในคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร

กรณีปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ว่า มีการตรวจพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2)

จึงให้ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 5 ม.ค.2564

 

Next Post

อย.เตือนอย่าซื้อชุดตรวจ COVID-19 ใช้เอง เสี่ยงแปลผลผิด

พุธ ม.ค. 6 , 2021
อย.เตือนประชาชนอย่าซื้อชุดตรวจ COVID-19 มาใช้เอง เ […]