เช็ก 5 จังหวัด ขอความร่วมมือ “งดออกจากบ้าน” กลางดึก-เช้ามืด

อัปเดตข้อมูล 5 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน เว้นเหตุจำเป็น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. สุราษฎร์ธานี หลังเวลา 22.00 – 04.00 น. และสมุทรสาคร หลังเวลา 23.00 – 04.00 น.

วันที่ 26 เม.ย.2564 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน 5 จังหวัด (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ได้แก่

  • นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

  • ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

  • สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 22.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

  • สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

  • สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

Next Post

"น้าค่อม" ต้องฟอกไต 24 ชม. คนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มอีก 2

อังคาร เม.ย. 27 , 2021
เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2564 ไอซ์ ณพัชรินทร์ ปรีดากุล […]