อภ.ยันไทยไม่ขาด “ยาฟาวิพิราเวียร์” พ.ค. มาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชกรรม ยันไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ป่วย COVID-19 เพียงพอ ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด จะเข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ด ส่วนวัคซีนซิโนแวคจะได้รับเพิ่มทั้งจากการจัดซื้อและบริจาค รวม 3.5 ล้านโดส ใน พ.ค.นี้

วันนี้ (30 เมษายน 2564) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจ้ง กรณีข่าวยารักษาโรค COVID-19 มีไม่พอเพียงรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ว่า องค์การเภสัชกรรม ได้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ที่มาถึงไทย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา ไปยังสถานพยาบาลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด

ขณะนี้ ใช้ยาวันละประมาณ 40,000-50,000 เม็ด ตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่ให้ยาเร็วขึ้น และจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น องค์การเภสัชกรรม ได้เตรียมแผนจัดหายาเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งจะได้รับเพิ่มในเดือน พ.ค.นี้ อีก 3,000,000 เม็ด เชื่อว่าเพียงพอในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และจะมีการประเมินสถานการณ์สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลิตยาได้เองในประเทศ

สำหรับวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันว่าจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก 1,000,000 โดส ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ และหลังวันที่ 14 พ.ค. จะมีวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีนมาเพิ่มอีก 5,000,000 โดส รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มจะได้รับสิ้นเดือน พ.ค. อีกจำนวน 2,000,000 โดส รวมเดือน พ.ค.นี้ จะมีวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนเข้ามารวม 3,500,000 โดส เพิ่มจากที่ได้รับและเริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค. จำนวน 2,500,000 โดส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อภ.เล็งขอขึ้นทะเบียน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ภายใน มิ.ย. – ก.ค.นี้

 

 

 

Next Post

คีริน ส้มหล่นคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2018

เสาร์ พ.ค. 1 , 2021
วันนี้ (30 เม.ย.) คีริน ตันติเวทย์ นักกรีฑา 1 […]