อภิปรายไม่ไว้วางใจ 4 วัน “ฝ่ายค้าน” ซักฟอกรัฐบาล 42 ชั่วโมงเต็ม

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 4 วัน "ฝ่ายค้าน" ซักฟอกรัฐบาล 42 ชั่วโมงเต็ม

วิป 3 ฝ่ายเคาะกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.พ. และลงมติ 20 ก.พ. โดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาซักฟอก 42 ชั่วโมง

วันนี้ (5 ก.พ.2564) นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาฯ เชิญตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล และตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตัวแทนคณะรัฐมนตรี รวมถึงนายชวน หลักภัย ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

สำหรับผลการหารือของวิป 3 ฝ่าย ได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 16 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งคาดว่าจะจบการอภิปรายในวันที่ 19 ก.พ. และจะลงมติในวันที่ 20 ก.พ.นี้ โดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาทั้งหมด 42 ชั่วโมง ส่วนฝ่ายรัฐบาลตกลงกันว่าจะใช้เวลาพอประมาณในการชี้แจง ซึ่งการอภิปรายจะเรียงลำดับตามรายชื่อที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทีละคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวย้ำว่า ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 42 ชั่วโมง และจะพยายามอภิปรายให้จบภายใน 4 วันและโหวตอีก 1 วัน แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถบริหารเวลาตามที่ตกลงกันได้ ก็จะเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น

ซึ่งการอภิปรายจะเรียงลำดับตามญัตติรายชื่อรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านจะใช้คำว่า “เป้าหมายหลัก” ขณะเดียวกันก็สามารถโยงไปยังรัฐมนตรีเป้าหมายรองได้ ซึ่งหากเป็นไปตามข้อตกลงนี้เชื่อว่าการอภิปรายจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น

 

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝ่ายค้านจะต้องใช้เวลาอภิปรายแต่ละวันๆ ละ 12-14 ชั่วโมง เพื่อให้ครอบคลุมตามเวลาที่ตกลงไว้ ซึ่งจะรวมถึงเวลาการประท้วงด้วย และขอให้แจ้งลำดับการอภิปรายรัฐมนตรีที่จะถูกโยงถึงในแต่ละวัน เพื่อให้วิปรัฐบาลแจ้งไปยังผู้ที่จะถูกอภิปรายให้เตรียมพร้อมชี้แจง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ปรับจำนวนขุนพลผู้อภิปรายลงจาก 45 คน เหลือ 38 คน และวันนี้ (5 ก.พ.) หลังการหารือวิป 3 ฝ่าย ได้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อจัดสรรเวลาให้แต่ละพรรค

 

Next Post

กทม.ติด COVID-19 แล้ว 820 คน เปิดไทม์ไลน์อีก 15 คน

ศุกร์ ก.พ. 5 , 2021
กทม.เผยยอดติดเชื้อ COVID-19 สะสม 820 คน พร้อมเปิดไ […]