หุ้น Alphabet ยังคงให้มูลค่า โดยเฉพาะสําหรับผู้ขายพุท

ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนในภาคเทคโนโลยี แต่หุ้นของ Alphabet (NASDAQ: GOOG) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ณ ต้นการซื้อขายเมื่อวันที่ 8 กันยายน หุ้น GOOG อยู่ที่ 136.92 เหรียญสหรัฐ และมูลค่าตามราคาตลาดยังคงน่าสนใจ ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดใจสําหรับผู้ขายสั้นที่ต้องการกําไรจากการขายปิด put options นอกเหนือจากเงิน

บทความก่อนหน้าของ Barchart ชื่อ “Alphabet Stock Holds Steady, Attracts Value Investors, and Short-Put Traders” ได้อภิปรายว่าทําไมหุ้น GOOG ถึงเป็นตัวเลือกที่ราคาถูกที่ 130.67 เหรียญสหรัฐ จุดเหล่านั้นยังคงถูกต้อง ทําให้หุ้น GOOG เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนมูลค่า

ตัวอย่างเช่น หุ้น GOOG กําลังซื้อขายอยู่ที่เพียง 24 เท่าของกําไรข้างหน้าสําหรับปี 2023 และ 20 เท่าสําหรับปี 2024 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ที่ 25 เท่า ตามข้อมูลของ Morningstar

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองโล่งต่อหุ้น GOOG โดยมีการกําหนดเป้าหมายราคาที่สูงขึ้น ตามรายงานของ Yahoo! Finance

การขายปิด put options นอกเหนือจากเงิน

ในบทความก่อนหน้า ผมแนะนําให้ขายปิด put options นอกเหนือจากเงินที่ระดับราคาใช้สิทธิ 126 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 15 กันยายน เนื่องจากช่วงเวลา 3 สัปดาห์ พรีเมียม 1.82 เหรียญสหรัฐที่ได้รับจากการขาย put options เหล่านี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

กลยุทธ์นี้ประสบความสําเร็จ เนื่องจาก put options เหล่านั้นขายในราคาเพียง 7 เซนต์ บ่งชี้ถึงกําไรที่มีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงควรพิจารณาทําการซื้อขายต่อเนื่องและขายชอร์ต put options ชุดใหม่ที่มีกําหนดสามสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น การพิจารณาช่วงเวลาหมดอายุวันที่ 29 กันยายนของตราสารออปชั่น เปิดเผยพรีเมียม 1.21 เหรียญสหรัฐสําหรับ put options ที่ระดับราคาใช้สิทธิ 132 เหรียญสหรัฐ ซึ่งแปลว่าผู้ขายสั้นจะได้รับผลตอบแทนทันที 0.917% (1.21/132.00 เหรียญสหรัฐ)

การทําการซื้อขายต่อเนื่องของการขายปิด put options

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางรายอาจพบว่าระดับราคาใช้สิทธิ 132.00 เหรียญสหรัฐใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบันเกินไป ทําให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ การเลือกระดับราคาใช้สิทธิ 130 เหรียญสหรัฐซึ่งอยู่นอกเหนือจากเงินประมาณ 5% จะให้การป้องกันความเสี่ยงด้านลบที่ดีขึ้น

พรีเมียมสําหรับระดับราคาใช้สิทธิ 130 เหรียญสหรัฐ อยู่ที่ 83 เซนต์ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดี 0.638% และการลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากทําการซื้อขายนี้ทุกสามสัปดาห์ที่ราคาเดิม อัตราผลตอบแทนรายปีจะอยู่ที่ 7.66% ตัวเลขนี้สูงกว่าอัตราเงินปันผลปัจจุบันซึ่งเท่ากับศูนย์เนื่องจาก Alphabet ไม่จ่ายเงินปันผล ดังนั้นสําหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น GOOG การขายปิด put options นอกเหนือจากเงินจึงเป็นช่องทางที่ทํากําไรได้ดี

สรุปแล้ว หุ้น GOOG ยังคงเสนอตัวเองเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน และการขายปิด put options นอกเหนือจากเงินยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเสริมการถือครองหุ้น

Next Post

SoFi Stock: หุ้นที่น่าสนใจซื้อเมื่อการชําระหนี้กู้ยืมนักศึกษากลับมาใหม่

เสาร์ ก.ย. 9 , 2023
บริษัทฟินเทค SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกลับมาชําระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2020 กําลังจะกลับมาในเดือนตุลาคม ซึ่งเริ่มต้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมีนาคม 2020 และต่อมาประธานาธิบดีไบเดนขยายออกไป การหยุดชะงักนี้ส่งผลกระทบ […]