หวั่นระบาดมากโควิดในไทยอาจกลายพันธุ์

“ศ.นพ.ยง” โควิดระบาดในไทยแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย ห่วงการระบาดมากไวรัสอาจกลายพันธุ์

นนี้ (22 มี.ค.2564) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovowan ระบุว่า โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย แพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย

ดังที่ได้เคยเรียนมาแล้ว สายพันธุ์อังกฤษแพร่กระจาย ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ตัวอย่างที่เห็นชัด ก็ในประเทศอังกฤษ ในเดือนธันวาคม ทำให้ระบบการแพทย์ของอังกฤษ แทบล้มเหลว

สายพันธุ์เดิมสมมุติว่าต้องรับเชื้อ 100 ตัว จึงจะติดและเกิดโรคได้ สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์อังกฤษ การรับเชื้ออาจจะเหลือแค่ 50 ตัว ก็สามารถติดและเกิดโรคได้

สายพันธุ์นี้เกาะติดกับเซลล์ของเราได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิม จึงแพร่กระจายได้ง่ายอย่างที่เห็นมาตรการที่ใช้ในการป้องกันต้องมากกว่าสายพันธุ์เดิม

การระบาดในวงจรแรกจะอยู่ในสถานบันเทิงและจะอยู่ในตัวเมืองใหญ่ การแพร่กระจายจะออกนอกตัวเมืองใหญ่ไปยังตัวเมืองต่างจังหวัด ในวงจรต่อ ๆ ไป และจากต่างจังหวัดในตัวเมืองก็จะเริ่มออกสู่อำเภอ และตำบล และจะลงสู่หมู่บ้าน

เราเห็นตัวอย่างได้จากหลายประเทศ เริ่มจากเมืองใหญ่ก่อนการหยุดการเคลื่อนที่ของประชาชน เป็นหนึ่งในวิธีของการหยุดการแพร่กระจาย ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนที่ของประชาชนมากที่สุด
การควบคุมต่อไปนี้ จะต้องใช้วิธีการที่มากขึ้นจึงจะควบคุมโรคได้

ต้องแยกผู้ป่วยออกจากประชากรให้ได้มากที่สุด

การตรวจผู้สงสัยจะต้องตรวจเชิงรุก ทุกรายที่ตรวจให้ผลบวกจะต้องเข้าสู่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงแรมที่กำหนดผู้ป่วยที่มีอาการมากเท่านั้น จึงจะรับการรักษาไว้ในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลทุกแห่งควรเพิ่มอัตราการตรวจให้เพิ่มขึ้นและทางฝ่ายรัฐจะต้องเป็นผู้ดูแล ผู้ที่ตรวจให้ผลบวกทั้งหมดและจัดสรร ผู้ที่มีอาการมาก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ถ้าให้โรงพยาบาลที่ตรวจพบ เป็นผู้จัดการผู้ป่วยเอง เพราะเมื่อจัดการไม่ได้ ก็จะงดการตรวจหรือจำกัดการตรวจ

ฝ่ายรัฐควรควบคุมค่าตรวจให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมในมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ และให้ห้องปฏิบัติการ ทุกคนช่วยกันตรวจให้มากที่สุดเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากประชากรให้ได้มากที่สุด

ความสามารถในการตรวจของประเทศไทยสูงมาก แต่ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยหาที่ตรวจได้ยาก เพราะบางโรงพยาบาลจะจำกัดจำนวนการตรวจแต่ละวัน หรืองดการตรวจ ว่าน้ำยาหมด

ไม่อยากได้ยินชื่อ ไวรัสสายพันธุ์ไทย

ตัวอย่างที่เราเห็นคือประเทศอินเดีย ที่ขณะนี้ยากเกินกว่าที่จะควบคุมโรคนี้ได้ เมื่อเกิดการระบาดมาก ก็มันจะเกิดเชื้อที่กลายพันธุ์เพิ่มขึ้น ในอินเดียมีเชื้อกลายพันธุ์ที่เรียกว่า Double mutations สายพันธุ์อินเดีย ที่ทำให้ติดได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลดประสิทธิภาพของวัคซีน เป็นสายพันธุ์ที่จะท้าทายความสามารถของมนุษย์

ประเทศอินเดียอยู่ไม่ไกลจากเรา และทำนองเดียวกัน ถ้าเรามีผู้ป่วยหรือระบาดจำนวนมากก็จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสได้ เราไม่อยากได้ยิน ชื่อไวรัสสายพันธุ์ประเทศไทย

 

 

 

Next Post

ความหวังช่วย "53 ลูกเรือ" เรือดำน้ำอินโดนีเซีย "ริบหรี่"

เสาร์ เม.ย. 24 , 2021
ความหวังในการค้นหาเรือดำน้ำอินโดนีเซียที่สูญหายมาแ […]