สั่งปิด “ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง” ถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้

สั่งปิด "ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง" ถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้

จ.สมุทรสาคร ขยายเวลาปิด “ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง” จนถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 10/2564 เรื่องสั่งปิดตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563 มีคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้ง และหอพักศรีเมือง จนถึงวันที่ 3 ม.ค.2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ใน จ.สมุทรสาคร ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งจากการตรวจค้นหาคักรองด้วยวิธี RT-PCR ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง ยังพบผุ้ติดเชื้อเสี่ยงสูง ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่จำนวนมาก จึงต้องเฝ้าระวังอีกอย่างน้อย 14 วัน เพื่อควบคุมการกระจายของโรค

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Next Post

หมอโชว์ฟิล์มเอกซเรย์ปอดผู้ป่วย COVID-19 รอบใหม่ไม่เหมือนเดิม

จันทร์ ม.ค. 4 , 2021
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ เ […]