สมุทรสาคร ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 44 คน ป่วยสะสม 15,668 คน

สมุทรสาคร ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 44 คน ป่วยสะสม 15,668 คน

จ.สุมทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 44 คน เป็นคนไทย 21 คน แรงงานข้ามชาติ 23 คน ยอดสะสม 15,668 คน หายป่วยแล้ว 13,760 คน

วันที่ 13 ก.พ.2564 เวลา 24.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 44 คน เป็นคนไทย 21 คน แรงงานข้ามชาติ 23 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 15,668 คน โดยเป็นการค้นหาเชิงรุก 13,260 คน และผู้ป่วยที่เข้าไปโรงพยาบาล 2,408 คน แบ่งเป็นคนไทย 2,602 คน และแรงงานข้ามชาติ 13,066 คน

นอกจากนี้ มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านแล้ว 13,760 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 543 คน สังเกตอาการ 1,359 คน เสียชีวิตสะสม 6 คน

 

 

Next Post

ไทยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 166 คน มาจากค้นหาเชิงรุก 89 คน

อาทิตย์ ก.พ. 14 , 2021
ไทยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 166 คน ยอดสะสม 24,571 ค […]