ศาลปกครอง สั่งกองสลากฯ จ่ายค่าเสียหาย “ล็อกซเล่ย์” 1,654 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ่ายเงิน 1,654 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีให้บริษัทล็อกซเล่ย์ คดีความเสียหายรับจ้างทำระบบหวยออนไลน์ล่าช้า หลังผิดสัญญาตั้งแต่ปี 2554

วันนี้ (27 พ.ค.2564) ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินจำนวน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์) เป็นค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงาน ที่ทำให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 1,049,918,535.60 บาท ค่าใช้จ่าย เพื่อคงความพร้อมต่อไป

คำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลากจริง จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 412,762,954.44 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีโครงการล้มเลิก เป็นเงิน 191,923,137.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย.2564 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย.2564 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ชี้ค่าเสียหายรับจ้างทำหวยออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ในวันนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำพิพากษาว่า

ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ LOXLEY ที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมเป็น 35 % เป็นเงิน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 % ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เม.ย.2564 ต่อจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็น 3 % บวกเงินเพิ่มอีก 2 % จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

อย่างไรก็ตาม ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการ ระบบเกมสลากกับสำนักงานสลาก เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2548 เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลาก แต่สำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ดำเนินการตามสัญญา

ดังนั้น ในวันที่ 7 เม.ย.2554 ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 774/2554 เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นอันเลิกกัน และให้สำนักงานสลากชดใช้เงินให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เป็นเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 % ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ

ต่อมา ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค และสำนักงานสลากต่างได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

Next Post

เชียงรายคุมเข้ม คลัสเตอร์แรงงานโกดังกระเทียมติดโควิด 37 คน

พฤหัส พ.ค. 27 , 2021
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เร่งตรวจคัดกรอ […]