“ศักดิ์สยาม” นั่งประธานฯ เคาะแผนฟื้นฟู ขสมก. 1 เม.ย.นี้

“ศักดิ์สยาม” เตรียมนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายขนส่ง ประชุมเคาะแผนฟื้นฟู ขสมก. 1 เม.ย.นี้ เตรียมเสนอสภาพัฒน์ภายในเดือน เม.ย.นี้ และคาดว่าจะทยอยรับรถ EV ใหม่ หลัง ครม.อนุมัติใน 3 เดือน

วันนี้ (30 มี.ค.2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ในวันที่ 1 เม.ย.2564 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่ง โดยมีตนเป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก. เช่น เรื่องอัตราค่าโดยสาร การบริหารจัดการระบบเดียวกัน (Single Management)

เมื่อพิจารณาและได้ข้อสรุปแล้ว ขสมก. จะรวบรวมข้อมูลและเสนอแผนลงทุนไปยังคณะกรรมการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) พิจารณาภายในเดือน เม.ย.2564 และเมื่อสภาพัฒน์ฯ อนุมัติแผนฟื้นฟู ขสมก. หรือตอบความคิดเห็นกลับมาแล้ว จึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ ขสมก.จัดทำแผนลงทุนของแผนฟื้นฟู ขสมก.แล้วเสร็จ และเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่ง ในวันที่ 1 เม.ย.2564 จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด ขสมก. พิจารณาในวันที่ 8 เม.ย.2564 ก่อนเสนอไปยังสภาพัฒน์ฯ ภายใน เม.ย.นี้ โดยตั้งเป้าเบื้องต้นว่า จะเสนอไปยังสภาพัฒน์ฯ ได้ก่อนสงกรานต์ 2564 หากได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือตอบกลับมาเมื่อใด จึงจะเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อแผนฟื้นฟู ขสมก. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ครม.แล้ว ขสมก.จะทยอยรับรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ล็อตแรก จำนวน 400 คัน ใน 3 เดือน และครบ 2,511 คันใน 6 เดือน ขณะที่มูลค่าหนี้สะสมนั้น คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 31 ต.ค.2564 ขสมก.จะมีหนี้สะสมวงเงินประมาณ 1.27 แสนล้านบาท และใน ต.ค. 2565 จะมีมูลค่าหนี้สะสมเป็นวงเงินประมาณ 1.32 แสนล้านบาท

Next Post

Blockpass Aids Prostarter in Providing One Time KYC for Multiple IDOs

อังคาร มี.ค. 30 , 2021
HONG KONG, Mar 30, 2021 – (ACN Newswire via […]