ศบค.เคลียร์ปรับแผนกระจายวัคซีน “หมอพร้อม” ยังไม่เลิก

ผช.โฆษก ศบค.แจงละเอียดยิบปมปรับแผนกระจายวัคซีนCOVID-19 ชี้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสถานการณ์ ในบริบท พื้นที่เสี่ยง บุคลากรและลักษณะงาน ยืนยันเป้าหมาย 50 ล้านคนต้องได้รับเข็มแรกภายในก.ย.นี้ ส่วนเข็ม 2 สิ้นปี 64 ส่วนหมอพร้อม-ทุกช่องทางยังฉีดได้ตามคิวนัด

วันนี้ (28 พ.ค.2564) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวชี้แจงประเด็นการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดสรรวัคซีน COVID-19 ว่า ศบค.ติดตามข่าวสารทั้งจากสื่อมวลชน และโซเชียลมีเดียที่รายงานความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการจองวัคซีน จึงได้มีการเตรียมข้อมูลเรื่องวัคซีนให้เกิดความเข้าใจ ประเด็นแรกกากระจายวัคซีนทั่วโลกตอนนี้เป็นการอนุมัติฉุกเฉิน ปกติจะมีการอนุมัติวัคซีนบริษัทต้องวิจัย 3-5 ปี แต่ตอนนี้อนุญาตใช้ระยะฉุกเฉิน และประสิทธิภาพวัคซีนตอนนี้ต้องลดอัตราการตาย ลดความรุนแรงคือ การป้องกันการติดเชื้อที่นำไปสู่การเสียชีวิต

ยังข้อสรุปไม่ได้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว จะไม่ได้หมายความว่าจะไม่แพร่เชื้อ แต่มีการยืนยันทั่วโลกว่าจะมีความสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ถ้าติดเชื้อจะลดความรุนแรง และการลดอัตราตาย

ผช.โฆษกศบค.กล่าวว่า ในไทยการฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีน และเป้าหมายลดอัตราการป่วยและตาย กลุ่มเป้าหมายแรก จึงเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงนั่นคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมทั้งการปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ คือการกระจายวัคซีนให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชนที่ต้องเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยได้ เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ทำงานในสถานที่กักกันตัวของรัฐ

อ่านข่าวเพิ่ม เปิด 5 วัคซีนป้องกัน COVID ที่ขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว

แจงปรับแผนกระจายวัคซีน

ผช.โฆษกศบค.กล่าวอีกว่า เมื่อทิศทาง และหลักการกระจายวัคซีน การบริหารจัดการในระยะแรก ซึ่งมีวัคซีนจำกัด ช่วง ก.พ.-พ.ค.ที่ผ่านมา จึงเน้นกระจายกลุ่มบุคลากร ผู้สูงอายุ กลุ่มโรคประจำตัว และสำ รองวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดฉุกเฉิน เพราะปรับพื้นที่ความรุนแรง มีการจัดพื้นที่เป็นสีแดงเข้ม สีแดงเลือดหมู สีส้ม ดังนั้นการกระจายวัคซีนระยะแรกที่มีวัคซีนจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องเน้นบุคลากรการแพทย์ กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ และพื้นที่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เช่น สมุทร สาคร ส่วนพื้นที่ควงคุมสูงสุด เช่น กทม. ฝั่งตะวันตก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

จากนั้นมีการประชุมอย่างต่อเนื่องมาตลอด วัคซีนสำรองระยะแรก นอกจากพื้นที่ระบาด แต่ในจังหวัดต่างก็เสนอข้อมูลเข้ามาเช่น จ.ตาก มีการค้าชายแดน และจังหวัดท่องเที่ยว ก็เสนอว่าการจัดสรรตามกลุ่มอายุ และโรค อาจจะไม่สอดคล้องกับบริบท เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฎรธานี เกาะสมุย หรือในจังหวัดที่เปิด state quarantine หรือแม้แต่ Local quarantine บุคลากรต้องดูแลผู้ป่วย เช่น ชลบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ตาก เพชรบุรี

ต่อมาเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีการกระจายวัคซีนจำนวนเล็กน้อย ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงว่าเมื่อวัคซีนมาถึง และมีจำนวนน้อย จึงส่งไปยังจังหวัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการวัคซีน ทั้งเรื่องสถานที่ การติดตามข้อมูลก่อน และหลังฉีดก่อนวัคซีนระยะ 2 กำลังเข้ามา

ปัจจุบันวัคซีนปริมาณเพียงพอ จะมีการระดมฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรประเทศหรือ 50 ล้านคนไม่นับเด็กและสตรีมีครรภ์ โดยต้องหาวัคซีนรองรับ 100 ล้านโดส จะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเสร็จเดือนก.ย.นี้ และเข็มที่ 2 ภายในเดือนธ.ค.นี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยกรมควบคุมโรคจะจัดสรรวัคซีนแต่ละจังหวัดให้อย่างเท่าเทียมกัน

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า เมื่อวัคซีนภายใต้แผนระยะ 2 มาถึงแล้ว กรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีนอย่างเท่าเที่ยมกัน และหลายจังหวัดทำรายงานเสนอความเห็นว่า บางแห่งมีการระบาดเพียงเล็กน้อย แต่มีกระจายวัคซีนมาก แต่จังหวัดที่มีระบาดมาก เช่น ชลบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ขอระดมวัคซีนมาช่วยก่อนได้หรือไม่

แต่ส่วนที่มีรายงานผู้ติดเชื้อน้อย เช่น สระแก้ว มหาสารคาม ที่ติดเชื้อน้อย ก็บอกว่าการที่ไม่มีคนติดเชื้อหมายถึงทำงานหนัก ทำให้การควบคุมระบาดเป็นไปได้อย่างดี ก็จะต้องได้ตามโควต้าที่ตกลงหรือไม่ การมีความเห็นแตกต่างตรงนี้ ศบค.ต้องฟังทั้งหมด ทุกข้อเสนอแนะ เพราะทุกจังหวัดมีบริบทและความสำคัญแตกต่างกัน

หมอพร้อมยังได้ฉีดตามวันเวลาเดิม 

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า แต่สัปดาห์นี้ มีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนแผนกระจายวัคซีนให้ตรงกับสถานการณ์ ซึ่งการจัดสรรเชิงพื้นที่ และตามบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น กทม.พบในกลุ่มขสมก. พนักงานเก็บเงิน วินมอเตอร์ไซค์ พนักงานเก็บขยะ พนักงานขนส่งอาหาร ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งทางกทม.เสนอเข้ามา ทางศบค.ก็เห็นชอบ หรือแม้แต่กลุ่มครู กลุ่มนักบิน การท่าเรือ ซึ่งอยากให้เห็นว่าแผนไม่ได้ปรับโดย ศบค.แต่ปรับโดย กลุ่มที่เข้าใจพื้นที่เข้าใจลักษณะว่างานมีความเสี่ยง

ตอนนี้การลงทะเบียนหมอพร้อม ที่มีเงื่อนไข 60 ปีและกลุ่มโรคจึงไม่ตอบโจทย์พื้นที่ ดังนั้น ศบค.เห็นว่าหากจังหวัดใดที่ประสงค์จะพัฒนาการลวทะเบียนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น ภูเก็ต นนทบุรี เชียงใหม่ และกทม.ได้เปิดจองวัคซีนวันแรก 27 พ.ค.ที่ผ่านมา

หมายความว่าหมอพร้อมยังไม่ยกเลิก แต่เปิดโอกาส เปิดให้มีช่องทางจองลงทะเบียนเข้าถีงการฉีดวัคซีน และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แต่ขอให้พื้นที่วิเคราะห์ และกลุ่มสูงอายุ 60 ปีและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ไม่ต้องกังวลยืนยันอยู่ในระบบแล้ว และจะได้รับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา สถานที่ตามที่นัดหมายไว้แล้ว

ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่สำเร็จ-ลงของกทม.หรือช่องทางอื่นได้

ส่วนกรณีการลงทะเบียนหากไปลงจุดอื่นแล้วจะได้เร็วกว่าหรือไม่ พญ.อภิสมัย กล่าวว่า หากลงผ่านแอปฯ หมอพร้อมสำเร็จ ให้อยู่กับหมอพร้อม แต่หากยังสงสัยว่าจะได้ฉีดหรือไม่ ยังยืนยันว่าได้รับการฉีดตามที่นดัหมาย และถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรจะไม่มีการปิดบังแน่ แต่สำหรับบางกลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อม แต่ยังไม่ได้รับการนัด วันเวลา คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หากอยู่กทม.ยังไปลงทะเบียนกับ กทม.ได้ แต่ไม่ว่าจะลงช่องทางใด หรือแม้แต่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ระบบยังไม่ล่ม ทุกช่องทางระบบจะรวมข้อมูลมาที่หลังบ้านของหมอพร้อม และที่สุดจะออกใบรับรองเมื่อสิ้นสุดเข็มที่ 2

การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนของ กทม.ได้ชี้แจงว่าโควต้ากทม.จะฉีดได้หลายทั้ง รพ.ภาครัฐ 125 แห่ง เอกชน 25 แห่ง โควต้ากองทุนประกันสังคมอีก 45 จุดบริการ และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง สถานีรถไฟกลางบางซื่อยืนยันแผนไม่ได้ปรับไปมา

 

แต่ช่วงแรกในเดือนก.พ.มีการกำหนดว่าสถานที่ฉีดวัคซีนต้องปลอดภัย เช่น มีแพทย์ มีห้องฉุกเฉิน และมีห้องสังเกตภายใน 30 นาที และตอนหลังมีรายงานจากหลายประเทศ ทั่วโลก มีการทบทวนว่าการฉีดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาล และอาจจะไปในห้างสรรพสินค้า โรงแรม แต่ยังมีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย เช่น ห้างสยามพารากอน จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มาดูเรื่องความปลอดภัย เมื่อการ์ดความปลอดภัยการฉีดวัคซีน โดยมีองค์กร หน่วยงานเข้ามาเพื่อให้การกระจายวัคซีนทั่วถึง

อยากสื่อสารถึงคนกทม.ที่อาจจะกังวล น้ำตาคลอ สับนโยบายวัคซีน ถ้าวันนี้ยังไม่ชัดเจนจะขอมาย้ำในครั้งต่อไป และขอโทษ ที่ทำให้ไม่ชัดเจน เกิดความไม่เข้าใจ ทางทีมจะทำให้ทางทีมจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม.พบอีก 3 คลัสเตอร์ใหม่ “ตลาด-บริษัท-สถานทูต”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยัน “ซิโนฟาร์ม” เข้าไทย 1 ล้านโดส มิ.ย.นี้

“นพ.ศุภกิจ” ระบุพบโควิดสายพันธุ์ “อินเดีย” ลามอีก 1 จังหวัด

 

 

Next Post

"น้องปีใหม่" สวย หวาน ละมุนมาก ลุคนี้ถูกใจ "แอฟ ทักษอร" อย่างจัง

เสาร์ พ.ค. 29 , 2021
นับวันก็ยิ่งฉายออร่าความสวยออกมาให้แฟนๆ ได้เห็นมาก […]