รพ.ราชวิถี พบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดเพิ่มอีก 10 คน

รพ.ราชวิถี พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมอีก 10 คน สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยง งดและลดการให้บริการบางส่วน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศเรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยระบุว่า

จากการตรวจพบแพทย์ประจําบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวน 1 คน ในวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรง พยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรค พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 10 คน ส่งผลให้บุคลากรจํานวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

โรงพยาบาลจึงมีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะ ๆ ในลําดับต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ แถลงบุคลากรติดเชื้อโควิด 5 คน

บุคลากร คณะแพทย์ฯ มอ. ติดโควิด

รพ.รามคำแหง แจ้งงดรับตรวจ COVID-19 แบบไดร์ฟทรู

 

Next Post

ไทม์ไลน์ "ศักดิ์สยาม" ส่วนใหญ่อยู่ทำเนียบ-คมนาคม-รพ.พระราม 9

ศุกร์ เม.ย. 9 , 2021
สสจ.บุรีรัมย์ เผยไทม์ไลน์ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว. […]