“ฟ้าทะลายโจร” ยับยั้งโควิดแพร่เข้าเซลล์ไม่ได้

"ฟ้าทะลายโจร" ยับยั้งโควิดแพร่เข้าเซลล์ไม่ได้

“อภัยภูเบศร” เผยผลในหลอดทดลอง “ฟ้าทะลายโจร” ลดเชื้อและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ แต่ไม่สามารถสกัดการแพร่เข้าเซลล์ได้ กรณีติดเชื้อจะต้องรักษาคู่ขนานไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน

วันนี้ (9 ก.พ.2564) เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สาร “แอนโดรกราโฟไลด์” ในฟ้าทะลายโจรที่ขายในตลาด อาจจะยังไม่เพียงพอ ที่จะลดเชื้อ COVID-19 ได้ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ รวมถึงการป้องกัน COVID-19

ขณะเดียวกันผลการทดลองทั้งในคนและในหลอดทดลอง ในไทยยังไม่ผ่านการรับรองแม้ผลสัมฤทธิ์จะออกมาดี

เภสัชกรหญิงผกากรอง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผลการวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจร แต่นั่นมีการปรับแต่งตัวยาหลายขนานจึงยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามีผลดีผลเสียกี่เปอร์เซนต์ ดังนั้นหากทานเพื่อเสริมภูมิต้านทานตามปกติก็ทำได้ แต่หากติดเชื้อ COVID-19 แนะนำให้รักษาในโรงพยาบาล ตามหลักการของแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ควรปฏิเสธวัคซีน เพราะสิ่งนี้มีผลการวิจัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วว่า มีผลดีต่อการสะกัดกั้นเชื้อ COVID-19

 

Next Post

กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท

อังคาร ก.พ. 9 , 2021
กทม.เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเข […]