“พารากอน” ห้ามชุมนุมหวั่นแพร่เชื้อ COVID-19

"พารากอน" ห้ามชุมนุมหวั่นแพร่เชื้อ COVID-19

สยามพารากอน ออกแถลงการณ์งดใช้พื้นที่ทำกิจกรรมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นทั้งภายในอาคารและทั่วพื้นที่ของสยามพารากอน

วันนี้ (25 ธ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สยามพารากอน โพสต์แถลงการณ์ระบุว่า ขอเรียนชี้แจงว่า สยามพารากอนไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมืองภายในพื้นที่ของศูนย์ การค้าสยามพารากอน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม สยามพารากอน มีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกท่านอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนตลอดมา มุ่งให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้า และใช้บริการจากร้านค้าผู้เช่าพื้นที่ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่สบายใจของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ กระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างปกติสุขของบรรดาร้านค้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของร้านค้าและของศูนย์การค้า ตลอดปีนี้ สยามพารากอนก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศูนย์การค้าอื่นๆ ร้านค้าต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ซึ่งสยามพารากอนก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้จนถึงวันนี้

อีกทั้งได้ลงทุนใช้งบจำนวนมาก จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเต็มที่เพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานของร้านค้าทั้งหมด

หากมีเหตุการณ์ใดที่จะทำให้สถานการณ์ต้องสาหัสไปมากกว่านี้ ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบรรดากิจการที่เปิดให้บริการในสยามพารากอนที่ได้ว่าจ้างพนักงานรวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 คน

ดังนั้น สยามพารากอน จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของศูนย์การค้าตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของศูนย์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ภายในอาคารและทั่วพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า สยามพารากอนขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามทำกิจกรรมหรือการแสดงออกใดๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมถึงการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะพึงมีโดยชอบธรรม

 

 

 

Next Post

ตรวจลูกเรือประมงขนสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ จ.สมุทรสาคร

ศุกร์ ธ.ค. 25 , 2020
เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง COVID-19 กลุ่มแรงงานประมงที […]