ปชช.กังวลโควิด-19 ฉุดรายได้ – เครียด

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนหลายคนมีภาวะเครียดเเละทำมาหากินอย่างลำบาก โดยเฉพาะอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็ว

การระบาดโควิด-19 ระลอกล่าสุดกกว่า 1 เดือน ส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ให้บริการผู้โดยสาร อย่างจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ระบุว่า สถานโควิด-19 ซึ่งนอกจากความกังวลการติดเชื้อเเล้ว รายได้พวกเขายังลดลงไปอย่างมาก

เช่นเดียวกับเเม่ค้า ที่ขายของตามตลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดบริการ ทำให้รายได้หายไป

สอดคล้องกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สภาพจิตใจของคนไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,713 คน สำรวจวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนรู้สึกเครียดและวิตกกังวลมากที่สุด ร้อยละ 75.35 รองลงมาคือรู้สึกแย่ สิ้นหวัง ร้อยละ 72.95

โดยสิ่งที่ทำให้สภาพจิตใจแย่ลง คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น ร้อยละ 88.33, สภาพเศรษฐกิจตกต่ำทำมาหากินลำบาก ร้อยละ 74.53

ขณะเดียวกัน ประชาชนกว่า ร้อยละ 74.96% ต้องการให้รัฐเร่งการฉีดวัคซีน ร้อยละ 60.52 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมประชาชนพยายามอดทน แก้ปัญหาเพื่อให้อยู่ได้ ร้อยละ 41.97 นอกจากนี้ ประชาชนรู้สึก”ท้อถอยที่สุด เกินจะรับมือได้” ร้อยละ 3.79 หากเทียบเป็นประชาชน 100 คน จะมีประชาชนเกือบ 4 คน ที่รู้สึกรับมือกับปัญหาต่อไปไม่ไหว เเละจากสัญญาณนี้รัฐบาลควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจของกลุ่มเปราะบางโดยเร็ว

 

Next Post

ตั้งโพเดียมให้ ส.ส. "ยืนเดี่ยว" อภิปรายงบฯปี 65

จันทร์ พ.ค. 31 , 2021
เปิดอภิปรายงบ’ 65 วันแรก จัดโพเดียมพิเศษ 2 จุดให้ส […]