นักรัฐศาสตร์ชี้ 3 บกพร่อง “รัฐบาล-ศบค.” สื่อสารกับปชช.ช่วง COVID-19

นักรัฐศาสตร์ชี้ 3 บกพร่อง "รัฐบาล-ศบค." สื่อสารกับปชช.ช่วง COVID-19

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ 3 ข้อบกพร่องการสื่อสารของรัฐบาล และ ศบค.ขาดเอกภาพ สร้างความสับสน และเป็นการสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนมากกว่าการให้ข้อมูลข่าวสาร

รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ 3 ข้อบกพร่องการสื่อสารของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขาดเอกภาพในขั้นตอนการบังคับบัญชารวมศูนย์สั่งการ โดยสร้างความสับสน เป็นการสื่อสารที่สร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนมากกว่าการให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจและใช้โอกาสนี้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ เชื่อว่าอาจจะมีผู้ที่ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองหลังจากนี้ว่า การดำเนินการออกประกาศของรัฐบาลขัดแย้งต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา 9 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการออกประกาศและการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ทำให้เกิดภาระของประชาชนและต้องไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน กรณีการบังคับให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

ทั้งนี้ ได้แนะนำให้รัฐบาลให้ข้อมูลสื่อสารกับประชาชนเรื่องของเหตุผลของการประกาศมาตรการต่างๆ ในคราวเดียวกันและไม่ใช่เพียงแค่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เท่านั้น แต่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆเข้ามาให้ข้อมูลและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย เช่นแพทย์ที่เกี่ยวกับการชี้แจงสถานการณ์ระบาดของโรค และให้นักกฏหมายมาชี้แจงข้อปฏิบัติทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รศ.สิริพรรณยังได้ท้วงติงเรื่องของการตั้งชื่อแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ว่า อาจทำให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำและประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า “สู้ไปด้วยกัน” “เราชนะด้วยกัน” หรือ “สู้เว้ยเฮ้ย” ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในภาวะที่ทุกคนจะต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน จึงอยากให้รัฐบาลปรับปรุงการสื่อสารเพราะจะต้องเผชิญกับวิกฤตนี้ไปตลอดทั้งปี 2564

Next Post

"ตาก" พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 17 คนข้ามมาจากฝั่งเมียนมา

เสาร์ ม.ค. 9 , 2021
ผู้ว่าฯ ตาก แถลงความชัดเจนกรณีมีกลุ่มคนไทยที่ทำงาน […]