ทอ.เตรียมพร้อมสถานพยาบาล สนับสนุนป้องกัน COVID-19 โซนเหนือ กทม.

ทอ.เตรียมพร้อมสถานพยาบาล สนับสนุนป้องกัน COVID-19  โซนเหนือ กทม.

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ในพื้นที่โซนเหนือของกรุงเทพมหานคร

วันนี้ ( 4 ม.ค.64) พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พล.อ.ต.ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ น.อ.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop service, ห้องปฏิบัติการ PCR , ห้องแยกโรคความดันลบสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่

    
– โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4

– โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค

– โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค

– กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค

นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Next Post

Blockpass Employs Chainlink on Mainnet to Provide On-Chain KYC Across Multiple Blockchains

จันทร์ ม.ค. 4 , 2021
HONG KONG, Jan 4, 2021 – (ACN Newswire) &#82 […]