ตั้ง 75 นายพล “อรรถวิทย์” มือเจรจาม็อบ ขยับขึ้นเป็น ผบก.น.3

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 75 นายพลตำรวจ ทั้งตำแหน่งปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ

วันนี้ (28 มี.ค.2564) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 75 ราย

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

Next Post

"ไพร พัฒโน"พ่ายเลือกตั้งหาดใหญ่ "ณรงค์ชัย" จ่อแชมป์สมัย 3

จันทร์ มี.ค. 29 , 2021
เลือกตั้งเทศบาลปี 64 ทั่วไทยคึกคัก หลายจังหวัดแชมป […]