จ.สระแก้วฝ่าวิกฤตโควิดจัดงานสีสันการค้าชายแดน

“พาณิชย์ จ.สระแก้ว” ฟื้นการท่องเที่ยว-การค้าชายแดน เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “สีสันชายแดน” และนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2-6 เม.ย.นี้

วันนี้(30 มี.ค.2564) สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้วเตรียมจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า “สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าของไทย–กัมพูชา เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้า และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น

 

 

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย.2564 ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีสมาชิกเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการค้าชายแดนใน จ.สระแก้ว ร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า รวม 100 คูหา

 

 

สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประเภทของใช้ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา และกิจกรรมบันเทิง

 

 

ทั้งนี้กิจกรรมฟื้นการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนด้านตะวันออกของ จ.สระแก้ว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กําหนดพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการนําประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2558 มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดน

 

 

ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวน 10 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย จ.สระแก้วได้รับการดําเนินการในระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 เขต ได้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร 

 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยกําหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

Next Post

กลุ่มอาชีวะฯ ชุมนุมหน้าทำเนียบต่อ ยืนยันไม่มีอาวุธ

พุธ มี.ค. 31 , 2021
แกนนำกลุ่มอาชีวะ​พิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยื […]