ความท้าทายรับมือ COVID-19

ความท้าทายรับมือ COVID-19

เกือบ 1 ปีที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤต COVID-19 แม้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในรอบแรกจากสนามมวยและสถานบันเทิง ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้ แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งจากการระบาดระลอกใหม่ที่ จ.สมุทรสาคร ความท้าทายของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือกับโรคนี้คืออะไร

Next Post

กทม.เจอกลุ่มสถานบันเทิง-ร้านอาหารติดเชื้อ 22 คน

อังคาร ธ.ค. 29 , 2020
กทม.เจอการระบาดแบบกลุ่มก้อน COVID-19 เชื่อมโยงจากน […]