ครม.เคาะลด “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” 2 เดือน เยียวยา COVID-19

ครม.อนุมัติลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า 2 เดือน เพื่อลดผลกระทบ COVID-19 ให้บ้านอยู่อาศัยใช้ไม่เกินเดือนละ 150 หน่วย ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนค่าน้ำ ลด 10% เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

วันนี้ (5 พ.ค.2564) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.2564) สําหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีรายละดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน หากหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง ส่วนกรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก 2 เดือน

 

ส่วนค่าน้ำประปาให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก คาดว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา จะใช้งบประมาณไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

 

 

Next Post

คลัสเตอร์ใหม่ "แคมป์คนงาน" ที่แพรกษาติดโควิด 110 คน

พฤหัส พ.ค. 6 , 2021
เจ้าหน้าที่เร่งสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใ […]