ครม.ตั้งคกก.อุทยานธรณี เตรียมสมัคร “อุทยานธรณีโลก”

ครม.ตั้งคกก.อุทยานธรณี เตรียมสมัคร “อุทยานธรณีโลก”

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว ตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณี เพื่อเตรียมสมัครเข้ารับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

จากกรณี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน “อุทยานธรณีโลก” ซึ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ซึ่งในขณะนี้ ทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกทั้งสิ้น 161 แห่งใน 44 ประเทศ

 

วันนี้ (4 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเทศไทยมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพียง 1 แห่ง คือ อุทยานธรณีโลกสตูล ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีโลก 10 แห่ง ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย 1 แห่ง, อินโดนีเซียและเวียดนาม ประเทศละ 4 แห่ง

 

และเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อม ในการสมัครเข้ารับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน

 

มีกรรมการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับยูเนสโก เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบงานอุทยานธรณีโลก รวมถึงเสนอและรับรองการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ที่มีความพร้อม ต่อคณะรัฐมนตรี

 

และมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีต่อคณะรัฐมนตรี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์มรดกธรณีและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีและเครือข่ายของอุทยานธรณีประเทศไทย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกระดับต่างๆ

Next Post

"อังคณา" ฟ้องสำนักนายกฯ-กองทัพบก

พุธ พ.ย. 4 , 2020
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลแพ่ง รัชดา เ […]