ครบ 77 จังหวัด “ไม่สวมแมสก์” ออกจากบ้าน ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

ศบค.มท.อัปเดตข้อมูลครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีบทลงโทษประชาชนไม่สวมหน้ากากออกนอกเคหสถาน ปรับสูงสุด 20,000 บาท

วันที่ 29 เม.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงหมาดไทย (ศบค.มท.) รายงานข้อมูลจังหวัดที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ออกนอกเคหสถาน ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น. เพิ่มเติม 2 จังหวัด คือ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.สมุทรสงคราม ทำให้ขณะนี้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีบทลงโทษกรณีดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 22 ระบุว่า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ปรับขั้นต่ำ 6,000 บาท

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย นำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนแต่ละท้องที่ เพื่อเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ซึ่งมีอัตราโทษแตกต่างกัน โดยกระทำผิดครั้งแรกปรับ 6,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท และครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป ปรับ 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับลดค่าปรับได้ในกรณีมีเหตุพิเศษจำเป็น เช่น เด็ก ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยพนักงานสอบสวนสามารถกำหนดค่าปรับได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนเงินค่าปรับที่กำหนด หากไม่ยินยอมให้ปรับ พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนส่งฟ้องศาลพิจารณา

 

 

 

Next Post

"ชลบุรี" พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 151 คน

ศุกร์ เม.ย. 30 , 2021
จ.ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ จำนว […]