“คมนาคม” เล็งเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ในปี 64

ก.คมนาคม เตรียมเพิ่ม 12 เส้นทางใช้ความเร็ว 120 กม./ชม.ภายในปี 64 ระบุยังไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนหลังเปิดให้ใช้ความเร็วใหม่เส้นทางช่วงอยุธยา-อ่างทอง

วันนี้ (14 พ.ค.2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมติดตามนโยบายกำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ บนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100 ถึง กม. 50+000 เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 เป็นต้นมานั้น พบว่า สามารถดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทล.และ ทช. พิจารณาเส้นทางที่จะสามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.)

1) สายทางที่ดำเนินการได้ภายในปี 2564 โดยใช้งบประมาณของ ทล. จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงบ่อทอง – มอจะบก จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.0 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า – วังไผ่ จังหวัดนครสวรค์ ระยะทาง 25.72 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอ่างทอง – ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ – โพนางดำออก จังหวัดอ่างทอง – สิงห์บุรี ระยะทาง 63.0 กิโลเมตร

2) สายทางที่ดำเนินการภายในปี 2564 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและระบบ ITS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 6.9 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ช่วงบางแค – คลองมหาสวัสกดิ์ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ช่วงนาโคก – แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10.0 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหนองแค – สวนพฤษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 26.0 กิโลเมตร

3) สายทางที่จะดำเนินการในระยะถัดไปโดยใช้งบเหลือจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 สายทาง ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 6.82 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค จังหวัดอยุธยา ระยะทาง 27.18 กิโลเมตร

4) สายทางที่จะดำเนินการในปี 2565 – 2571 อีกจำนวน 47 สายทาง โดยใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

1) ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร

2) ถนนนครอินทร์ (นบ.1020) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร

3) ถนนชัยพฤกษ์ (นบ.3030) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 11.18 กิโลเมตร

4) ถนนข้าวหลาม (ชบ.1073) จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.98 กิโลเมตร

5) ถนนบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง (รย.1035) จังหวัดระยอง ระยะทาง 7.41 กิโลเมตร

6) ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร

สำหรับเส้นทางที่สามารถดำเนินการได้ 2 เส้นทางแรก ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ ซึ่งจะใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2565 และอีก 4 เส้นทางจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี 2565

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวตอนท้ายว่า ได้สั่งการให้ ทล.นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม. 50+000 ซึ่งเป็นเส้นทาง นำร่องที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ในระยะแรก ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ การดำเนินการในระยะต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และการใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อให้สามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติมสายทางต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

Next Post

พบอีกผู้ต้องขัง "เรือนจำคลองเปรม" ติดโควิด 506 คน

เสาร์ พ.ค. 15 , 2021
กรมราชทัณฑ์ แจงผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมแค่แดน […]