กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

ชูชุมชนบ้านนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านต้นแบบแก้ปัญหาขยะ และลดการเผา พร้อมคัดแยกขายเป็นของมีค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และการเกิดฝุ่น PM 2.5 เตรียมนำไปขยายผลในชุมชนทั่วประเทศ

วันนี้ (26 พ.ย.2563) ที่ศาลาประชาคมบ้านนามน หมู่ 1 เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย พ.ท.หญิง กนกพร ศภานุสนธิ์ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พล.อ.ปิยะ ครุฑเวโช หัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน

โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมคัดแยกขยะ และการซื้อขายขยะนำรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะ นำรายได้สู่ครัวเรือนและเข้ากองทุนฌาปนกิจในชุมชนต่อไป

 

นายโชคชัย กล่าวว่า ชุมชนบ้านนามน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เดิมมีวัสดุเหลือใช้เป็นเศษขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางรัฐบาลได้มีการณรงค์กำจัดขยะและคัดแยกขยะ นำขยะที่มีค่ามารีไซเคิลและจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จึงร่วมมือกับเทศบาลตำบลนามน โรงพยาบาลนามน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ขับเคลื่อนกาการจัดการขยะชุมชน โดยศึกษาดูงานหลายแห่ง ก่อนนำวิธีการมาประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน

 

ด้านพล.อ.วีรชัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่น การคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิล สร้างมูลค่า ลดการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดรายได้

Next Post

AR Education Contents Education Center 'Touch & K-Idol Master', Pilot Project in Thailand

พฤหัส พ.ย. 26 , 2020
Content Utilizing 5G Technology in Korea Set the s […]