การบินพลเรือนฯ ยืนยัน ไม่มีการอนุญาตให้เครื่องเช่าเหมาลำเข้าไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกหนังสือยืนยัน ไม่มีการอนุญาตให้เครื่องบินเช่าเหมาลำจากอินเดียเข้าไทย ส่วนสายการบินจากอินเดียมีผกติสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ส่วนผู้ติดเชื้อพบจากการตรวจเข้าประเทศปกติ

วันนี้ (25 เม.ย.2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนระบุว่า ยืนยัน ไม่มีการอนุญาตเครื่องบินเช่าเหมาลำเศรษฐีชาวอินเดียเข้าประเทศไทย

จากกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดรับการเดินทางของชาวต่างชาติโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ดังกรณีที่มีกระแสว่า มีเศรษฐีชาวอินเดียเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหนีจากสถานการณ์โรคโควิดระบาด โดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทยนั้น

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตเครื่องบินเช่าเหมาลำทำการบินเข้าประเทศไทย ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยมีข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวชี้แจง ดังนี้

1.ยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยเศรษฐีชาวอินเดีย ขออนุญาตทำการบินมาที่ CAAT เพื่อเข้ามายังประเทศไทยตามที่ประชาชนเป็นกังวล ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินปกติจากสายการบินของประเทศอินเดีย ที่ขออนุญาตเข้ามายังประเทศไทย ปัจจุบันมีเที่ยวบินลักษณะนี้ สัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบิน ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้นเท่านั้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัด

2.ส่วนที่ปรากฏภาพผลการติดเชื้อของชาวอินเดียที่เข้ามายังประเทศไทย เป็นการตรวจพบจากการกักตัวตามมาตรการการคัดกรอง ก่อนให้เข้าประเทศตามปกติ ซึ่งผู้โดยสารในรายชื่อได้เดินทางเข้ามาในวันที่ 17 เมษายน 2564 และได้ตรวจพบเชื้อในวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงการกักกันตามมาตรการ

3.เครื่องบินจากอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นเที่ยวบินปกติที่บินอาทิตย์ละหนึ่งเที่ยว สำหรับให้ผู้เดินทางตามความจำเป็นและเพื่อรับคนไทยกลับบ้าน (Repatriation flight) โดยในเดือนพฤษภาคมมีคนไทยได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตามกำหนดการ คือ

– 1 พฤษภาคม จำนวน 1 คน
– 8 พฤษภาคม จำนวน 70 คน
– 15 พฤษภาคม จำนวน 60 คน
– 22 พฤษภาคม ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทย

กระทรวงการต่างประเทศได้ชะลอชาวต่างชาติจากอินเดียที่จะขอเข้าไทยไว้แล้วทั้งหมด และผู้ที่เข้าประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรอง คือ การยื่นเอกสารการตรวจก่อนทำการบิน และเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดเพิ่มเติม จากผู้ที่เดินทางกลับไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

4.จากข่าวที่ปรากฏกรณีที่กองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินไปรับคณะของผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศอินเดียกลับไทยในช่วงเวลานี้ ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องดำเนินการตามมาตรการเช่นกัน

Next Post

จับผู้ต้องหา 2 แม่ลูกหลบหนี หลังติดเชื้อ COVID-19

จันทร์ เม.ย. 26 , 2021
เจ้าหน้าที่สามารถตามจับ 2 แม่ลูกที่หลบหนีการรักษา […]