กสม.ห่วงจับผู้ชุมนุม “เด็ก-เยาวชน” เสี่ยงละเมิดกติกาสากล

กสม.ห่วงจับผู้ชุมนุม "เด็ก-เยาวชน" เสี่ยงละเมิดกติกาสากล

กรรมการสิทธิมนุษยชน กังวลการจับกุมผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน มีความเสี่ยงละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พร้อมร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความระมัดระวังควบคุมตัวและดำเนินคดี

วันนี้ (3 พ.ย.2563) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งได้เกิดกรณีต่างๆ เช่น การจับกุมบุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะที่มิใช่ยานพาหนะของราชการในการจับกุม รวมถึงการจับกุมและการอายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อการดำเนินคดีแบบต่อเนื่อง จนทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากผู้ถูกจับกุมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากสื่อมวลชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความกังวลต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ได้รับรองหลักการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้ว่าในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้น

แนะคำนึง “สิทธิ-เสรีภาพ” ตามรัฐธรรมนูญ

แม้จะเป็นการดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ยุติธรรม คาดการณ์ได้ และสอดคล้องกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย ประกอบกับการดำเนินการใดๆ ของรัฐจักต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นางประกายรัตน์ กล่าวอีกว่า เมื่อวานนี้ (2 พ.ย.) กสม.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมตัวและดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนสากลดังกล่าวข้างต้น

ชี้แจงการจับกุม-ดำเนินคดีให้ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวได้แจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานการณ์ชุมนุมที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือกระทบให้น้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมและการดำเนินคดีให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว

 

Next Post

ตั้งสอบปม ตร.วิสามัญฯ "บังบัส" หลังญาติร้องทำเกินกว่าเหตุ

อังคาร พ.ย. 3 , 2020
ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ตั้งคณะกรรมการส […]