กทม.ผ่อนคลายนั่งกินที่ร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ก.พ.นี้

กทม.ผ่อนคลายนั่งกินที่ร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ก.พ.นี้

กทม.ผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 23.00 น. จัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุรา และจัดการเรียนการสอน การสอบแบบผสมผสาน On-Site Online On-Air เริ่ม 1 ก.พ.นี้

วันที่ 30 ม.ค.2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) โดยมีรายละเอียดว่า

เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัดที่ต้องบังคับใช้มาตรการที่กำหนดไว้สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนด ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 และฉบับที่ 18 ลงวันที่ 28 ม.ค.2564 ดังนั้นเพื่อให้การปิดสถานที่และการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกาย หรือดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

 

1.ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ตามข้อ 3 และข้อ 5 ของข้อกำหนด ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 ดังนี้

  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้านสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
  • สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่
  • สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
  • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
  • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
  • สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตจอมทอง และเขตธนบุรี (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นธุระ)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตจอมทอง และเขตธนบุรี

2. ให้สถานที่ดังต่อไปนี้่สามารถเปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด เริ่ม 1 ก.พ.นี้

  • ร้านอาหาร นั่งกินในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. งดดื่มสุราในร้าน 
  • การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุราและงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ
  • การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ให้จัดแบบผสมผสาน On-Site Online On-Air งดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป็นมาตรการตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก. กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 4 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการติดเชื้อในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตราผ่อนคลายฉบับเต็มตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ดูได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/219158378492326/posts/996823290725827/

 

 

 

  

 

 

Next Post

สมุทรสาคร ติดเชื้อ COVID-19 สะสมแตะ 10,529 คน

อาทิตย์ ม.ค. 31 , 2021
จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 801 คน เป […]