Xiaomi จะยุติการขาย Mi 11 Ultra ในอินเดีย

  อ้างอิงจากรายงานของ India Today พบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาดใด ๆ เพราะ Xiaomi ตั้งใจที่จะยุติการขาย Mi 11 Ultra ในอินเดีย

Next Post

Apple เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030

อาทิตย์ ต.ค. 31 , 2021
  Apple เดิน&#36 […]