Samsung ส่งอัปเดตให้ Galaxy Buds Pro แก้ปัญหาเรื่องอัลกอริทึมการชาร์จไฟใหม่

  ผู้ใช้งาน Galaxy Buds Pro โปรดทราบตอนนี้ Samsung ปล่อยอัปเดตใหม่ที่มีการปรับปรุงเรื่องของ อัลกอริทึมในการชาร์จไฟ

Next Post

Move Digital ก่อตั้งโดย Kristof Schöffling ประกาศเข้าสู่ P2E และ Metaverse และจะเปลี่ยนอุตสาหกรรม

ศุกร์ พ.ค. 6 , 2022
Mahe, Seychelles, May 5, 2022 – (SEAPRWire) […]