Samsung จะเริ่มผลิตชิป 3 นาโนเมตร ด้วยเทคโนโลยี 3GAE จำนวนมาก ในปี 2022

AnandTech ได้รายงานว่า Samsung Foundry ผู้ผลิตชิปอิสระรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลกรองจาก TSMC ของประเทศไต้หวัน ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตระดับ 3 นาโนเมตร โดยจะใช้เทคโนโลยี 3GAE (3nm Gate-All-Around Early)

อย่างไรก็ดี ทาง Samsung อาจเริ่มผลิิตชิประดับ 3 นาโนเมตร ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ล่าช้างไปจนถึงปี 2022 ใส่วนในปี 2021 นี้ จะผลิตเพื่อใช้เฉพาะภายใน Samsung เท่านั้น

ตัวแทนของ Samsung ได้กล่าวว่า “เราได้พิจารณาที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยี 3GAE นั้น และจะเริ่มผลิตชิปอย่างจริงจังในปี 2022”

นอกจากนี้ เทคโนโลยี 3GAP (3nm Gate-All-Around Plus) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจาก 3GAE ก็ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเริ่มผลิตในปี 2023

 

Next Post

Haily IPO oversubscribed by 38.81 times

จันทร์ ก.ค. 12 , 2021
KUALA LUMPUR, Jul 12, 2021 – (ACN Newswire v […]