Canon ปฏิเสธข่าวลือ! เซนเซอร์ของ EOS R3 ไม่ได้ผลิตโดย Sony

  หลังจากการประกาศพัฒนากล้องระดับโปรอย่าง ‘Canon EOS R3’ ก็มีข่าวลือออกมาว่า ตัวเซนเซอร์ full-frame backside-illuminated stacked CMOS

Next Post

3 นักบินอวกาศจีนเดินทางถึงสถานีอวกาศจีนที่กำลังก่อสร้างแล้ว

อาทิตย์ มิ.ย. 20 , 2021
  ยานอว&#3 […]