เฟิร์มแวร์ใหม่ Sony ZV-E10 V2.00 เพิ่ม Animal Eye AF ในโหมดวิดีโอ!

  Sony ปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ให้แก่กล้องมิเรอร์เลสสาย vlog ‘ZV-E10’ เป็นเวอร์ชัน 2.00 ซี่งในครั้งนี้ได้เพิ่ม Animal Eye AF

Next Post

Bitcoin Latinum Hosts Historic Miami Art Basel Metaverse Party

เสาร์ ธ.ค. 4 , 2021
PALO ALTO, CA, Dec 4, 2021 – (ACN Newswire v […]