ลดความเหลื่อมล้ำเชื่อมต่อช่องว่างเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

  ปัจจุบัน เราทุกคนอยู่ในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วจากภาคธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลก ซึ่งกำลังชะลอตัวจากความ

Next Post

Plato Data and Blockleaders Partner to Leverage Plato's W3 Blockchain Platform

ศุกร์ ก.ค. 23 , 2021
Washington, D.C., Jul 23, 2021 – (ACN Newswi […]