Next Post

ลือ Sony a7IV จะใช้ body เดียวกับ a7S III รองรับ SD Card และ CFexpress A

ศุกร์ ก.ย. 17 , 2021
แม้ว่าจะลือแล้วลืออีกแต่เราก็ยังคงรออย่างมีความหวั […]